Projecten

Zuidzijde legt het accent op het locale en werkt uitsluitend bottom-up. Zij neemt latente of bestaande initiatieven niet over maar stimuleert en reikt instrumenten aan. Waar de mogelijkheid zich voordoet richt Zuidzijde met de betreffende initiatieven een cultuurwerkplaats op. ‘Cultuurwerkplaats’ is een verzamelbegrip voor activiteiten -per wijk en werkplaats verschillend- die erop gericht zijn via cultuur in de breedste zin van het woord de samenhang in een wijk te bevorderen. Een cultuurwerkplaats creëert ruimte voor sociaal contact, culturele overdracht en kunstzinnige productie en presentatie. Verhalen van de mensen die in de wijk wonen en werken worden hier gehoord. Dit levert verrassende inzichten op, verborgen fascinaties en talenten komen aan het licht. Een cultuurwerkplaats is in dit opzicht een podium voor dát wat uit de wijk voortkomt. Aangevuld met impulsen van buiten die daarmee verband houden vormt het locale aanleiding tot regionale uitwisseling.

Een cultuurwerkplaats biedt perspectief; zij belichaamt een optimistisch enthousiasme, een zekere trots en vormt de mogelijke aanzet tot een constructief sneeuwbaleffect waardoor niet alleen de feitelijke leefomgeving maar ook het imago en de aantrekkelijkheid van een wijk verbeteren.