BIG 5

Met als doel de Afrikaanderwijk een beter imago te bezorgen en bewoners gereedschap aan te reiken om vorm te geven aan hun betrokkenheid bij de wijk hebben vijf culturele spelers hun krachten gebundeld tot de BIG 5: Freehouse, De Player, RAAF, Sensational Mix en Museum Vaandrager. Als bezoekers van VRIJSTAAT AFRI (‘Autonome Federatie van Ruimdenkende Ingezetenen’) kunnen bewoners van de Afrikaanderwijk in de ruimtes die de BIG 5 beheren meedoen aan een platform waar ideeën ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk verzameld en uitgewerkt worden.

Zuidzijde is in deze de initiërende, coördinerende en faciliterende partij.