ROFFA 5314

Met het project ROFFA 5314 besteedde Museum Rotterdam aandacht aan straatcultuur. Het ligt in de aard van straatcultuur dat buitenstaanders er maar beperkt tot doordringen. Rap, Feyenoord, straattaal, rondhangen; men kent vooral de buitenkant. Met integere belangstelling en volharding zijn desondanks verrassende resultaten geboekt. Er verschenen magazines en er waren grote evenementen, waaronder een modeshow en een tentoonstelling in ’t Gemaal. ROFFA 5314 gaf de jongeren een podium om zichzelf te ‘presenten’, het publiek kreeg een inkijk in urban lifestyle.

De voorloper van Stichting Zuidzijde bood ROFFA 5314 meer aanknopingspunten op straat en legde contact met Freehouse en ’t Gemaal.