Zuidzijde

De kern van Stichting Zuidzijde wordt gevormd door creatieve geesten -cultureel ondernemers en ontwerpers- die reeds vele jaren hun beroepspraktijk uitoefenen in Rotterdam-Zuid. Zodoende heeft Zuidzijde een ruime ervaring met het runnen van kunstzinnige en sociale projecten én is zij goed op de hoogte van de specifieke situatie in Zuid.

Veel bewoners zijn betrokken bij wijk en buurt maar het ontbreekt hun vaak aan instrumenten om die betrokkenheid vorm te geven. Zuidzijde signaleert constructieve initiatieven en zorgt ervoor dat ze tot bloei komen. De opbouw van een vertrouwensvolle relatie met bewoners staat aan de basis van de bestendiging van hun activiteiten. Zuidzijde biedt hulp bij huisvesting, het opbouwen van de organisatie, de organisatie van het initiatief, het ontwikkelen van programma’s, fondsenwerven, contacten onderhouden en last but not least, Zuidzijde is een opleider: Het is haar ambitie de weerbaarheid en het zelforganiserend vermogen van bewoners te verstevigen zodat Zuidzijde zich na verloop van tijd kan terugtrekken en haar handen vrij heeft om andere initiatieven op weg te helpen.

Zuidzijde is er voor alle lagen van de bevolking. Zij is de directe opvolger van de pijler kunst en cultuur van het Pact op Zuid. Bij het opzetten van programma’s is het uitgebreide netwerk dat Zuidzijde in bijna tien jaar heeft opgebouwd mét haar know how op het gebied van creatieve en sociale projecten van grote waarde (gebleken). Een gedeelde belangstelling voor uiteenlopende vormen van cultuur brengt partijen met elkaar in contact. Dit geldt zowel voor groepen bewoners onderling als voor bewoners, wijkorganisaties, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en overheid met elkaar. De leefbaarheid van de wijk wordt zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Resultaat: Meer samenhang in buurt en wijk, bewoners herwinnen vertrouwen in eigen mogelijkheden, kunstenaars en creatieve bedrijven krijgen de kans om hun kwaliteiten ook maatschappelijk in te zetten, organisaties e.d. zien de effectiviteit van hun beleidsinspanningen toenemen.

Zuidzijde is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk.

Eventuele opbrengsten komen ten goede aan nieuwe projecten.